Goed budgetbeheer is maatwerk.

Wij staan onze klanten bij met raad en daad.

Samenwerking maakt alles makkelijker.

Wederzijds respect maakt alles fijner.

Een unieke werkwijze maakt alles mogelijk.

Zoekt u een Budgetbeheerder?

Een budgetbeheerder kiezen is niet makkelijk, en dat begrijpen wij. Er zijn grote verschillen, en bij veel aanbieders is het onduidelijk wat zij precies bieden onder de noemer ‘budgetbeheer’.

Er kunnen veel vragen zijn, zoals:
– Kunnen er exta leefgeld betalingen worden gedaan?
– Kunnen er naast de vaste lasten andere betalingen worden gedaan?
– Worden betalingen snel verricht?
– Welke zaken worden geregeld?
– Kan leefgeld per 2 weken of wekelijks?

Voor sommige mensen zijn dit belangrijke vragen, en wij vinden dat terecht. Wij leveren flexibel maatwerk, en wij vinden gelijkwaardigheid belangrijk. Als het geld over is, is de klant vrij hierover te beslissen. Wij vinden dat indien mogelijk alle vaste lasten moeten worden betaald. Hier maken wij ons hard voor.

Uniek Budgetbeheer op Maat

De klant bepaalt bij ons hoe het leefgeld wordt betaald. Het is tenslotte het geld van de klant, en wij zijn een dienstverlener. Hiernaast is het verrichten van extra betalingen bij ons geen enkel probleem. Dit doen wij indien mogelijk dezelfde dag. Ook werken wij met een methode die precies aangeeft waar de klant bij ons aan toe is. De klant is altijd vrij al zijn of haar gegevens in te zien. De budgetbeheerder is altijd toegankelijk.

Vaak moeten er meer zaken op orde worden gebracht en speelt meer dan alleen een financieel probleem. Tactia biedt ondersteuning op maat aan. Wij onderzoeken met de klant wat de wens is en wat de mogelijkheden zijn. In goed overleg wordt er een plan van aanpak opgesteld. Door samen te werken wordt het plan doorlopen.

Wilt u Meewerken aan Budgetbeheer?

Bij Tactia is medewerking belangrijk. Wij doen de klant financieel administratief ontzorgen, maar afhankelijk van de gewenste trajecten kan de aandacht soms wel even intensief nodig zijn.

Het kan zijn dat er in een korte periode meerdere keren moet worden getekend, of dat er diverse gesprekken met derden moeten worden gevoerd. Wij hebben soms veel informatie en documenten nodig, en soms moet hiervoor het één en ander worden gedaan. De klant dient Tactia goed op de hoogte te houden van post en ontwikkelingen. Ook kan het betekenen dat er een langdurige periode aan voorwaarden van de gemeente, of een WSNP bewindvoerder moet worden voldaan. 

Wij verwachten medewerking van onze klanten wanneer zij ervoor kiezen dergelijke trajecten in te gaan. Ook vinden wij een wederzijds respectvolle omgang belangrijk.

Budgetbeheer en Betalingen

Betalingen verrichten is een onderdeel van budgetbeheer, maar de vorm en kwaliteit verschilt per budgetbeheerder. Dat alle vaste lasten correct en tijdig worden betaald en ingeregeld zijn, is voor ons vanzelfsprekend. Dat is het minste wat iemand mag verwachten van een budgetbeheerder.

Hiernaast kennen wij geen beperkingen op het gebied van betalingsverkeer. Indien mogelijk faciliteren wij alle gewenste betalingen snel en op maat, periodiek en éénmalig. Elke maand is anders. Wij ontwikkelen daarom mee en zien toe op de voortgang, zodat wij een kwalitatief hoogwaardige dienst aanbieden. Budgetbeheer op maat, gebaseerd op de situatie en wensen van de klant.

Financiële Diensten

Wij regelen belasting- en gerechtsdeurwaarderszaken, kwijtscheldingen, aanvragen en aanmeldingen. Hiermee doen wij kosten terugdringen. De financiële gezondheid van de klant is ons belang. 

Budgetbeheer met Schuldhulpverlening

Een breed begrip, dat tegenwoordig op veel manieren wordt gebruikt. Het doel moet altijd zijn een schuldvrije situatie te realiseren.

Afhankelijk van de situatie zijn er vaak verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat wij de klant aanmelden bij een gemeente. Ook is het soms mogelijk, door professionele bemiddeling en financieel beheer, het gewenste doel te bereiken. Hiernaast kunnen wij conform NVVK richtlijnen een voorstel tegen finale kwijting faciliteren. Wanneer dit alles faalt kan een dwangakkoord en/of WSNP worden overwogen. Wij kennen de wegen en zoeken naar oplossingen. Resultaat is wat telt.

Budgetbeheer en Derden

Een klant aanmelden bij een gemeente voor schuldhulpverlening is soms nog maar een begin. Wij zoeken samenwerking met diverse instanties voor het welzijn van onze klanten.

Indien er vraag en aanleiding voor is, doen wij onderzoeken of er middelen zijn die ingezet kunnen worden. Het kan zijn dat er een maatschappelijk werker wordt ingeschakeld en dat wij de klant aanmelden bij een voedselbank. Fondsen kunnen worden aangeschreven, en er kan bijzondere bijstand en PGB worden aangevraagd. De wensen, situatie, en mogelijkheden van de klant staan hierbij centraal.

Vragen over onze Werkwijze? Budgetbeheer Aanvragen?

Maatwerk. Iedereen die interesse heeft in onze dienstverlening kan contact met ons opnemen en alle vragen stellen. Indien gewenst wordt er binnen 24 uur een vrijblijvend telefonisch intakegesprek ingepland. 

Tijdens het intakegesprek worden de wensen en mogelijkheden besproken, en kunnen uiteraard ook eventuele vragen worden gesteld. Indien beide partijen akkoord gaan, wordt in overeenstemming een vervolg bepaald.

Missie
Het vooruit helpen van mensen die het nodig hebben en willen meewerken. Het bieden van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, en daarbij klanten bijstaan met raad en daad.

Door middel van resultaten en dagelijkse gang van zaken goede relaties opbouwen met klanten en organisaties. Rust, stabiliteit, vooruitgang en inzicht bieden. In samenwerking met de klant gestelde doelstellingen bereiken.

Visie
Mensen helpen is mooi. Samen processen en positieve ontwikkelingen doorlopen doet goed. Wij bieden een sociale resultaatgerichte dienst aan. Door anders te zijn hanteren wij een unieke aanpak en omgang.

Wij bieden een veelzijdige dienst aan met een scala van mogelijkheden. Wij werken met mensen die willen. Wij geloven dat financiële gezondheid een belangrijk onderdeel van het leven is. Wij proberen te blijven ontwikkelen, en willen dit ook in anderen stimuleren. Van elkaar kunnen we leren.

© Tactia 2020 KvK: 78122066